ดร.อิทธิกร ศรีจีนบาล ประธานกรรมการบริหาร บจก.สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมครูแกนนำกลุ่มโรงเรียนไร้ถัง สังกัดกรุงเทพมหานคร

ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล เข้าร่วมการประชุมสุดยอดธุรกิจคุ้มครองสิ่งแวดล้อม Jiangxi Zhiyuan ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
กุมภาพันธ์ 2, 2024
รถปิคอัพ 1 คัน !! สู่ธุรกิจพันล้าน | 360Newshow EP.181
กุมภาพันธ์ 8, 2024