บริการ

ให้คำปรึกษา

วงษ์พาณิชย์มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำหน่วยงานของท่าน ในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการฝึกอบรม ตลอดจดการจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง

กระบวนการจัดการทรัพยากรที่ใช้แล้ว

ทรัพยากรที่ได้ผ่านการใช้งานและคัดแยกประเภทนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการ นำไปสู่กระบวนการรึไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่บริษัทหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกให้สดใส สะอาดปลอดภัยจากมลพิษที่โลกได้เผชิญอยู่ พร้อมสร้างรายได้ให้กับบุคคลทั่วไป สมารถมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง

"ผมเชื่อเสมอว่าบนโลกนี้ไม่มีขยะ"


Contact us

บริการรับทำลายเอกสารความลับและเอกสารสำคัญทุกประเภท


"ด้วยเครื่องจักรทำลายเอกสารที่ทันสมัย ได้รับมาตรฐานสากล นำเข้าจากต่างประเทศ "

ทำลายอกสารราชการ บัตรเลือกตั้ง ทั้ง 50 เขต กรุงเทพมหานคร

บริการทำลายเอกสารถึงที่ ทำลายเอกสารสำคัญ ณ โรงพยาบาล

บริการทำลายเอกสารถึงที่ ทำลายเอกสารสำคัญ ณ ศูนย์ราชการ

บริการที่มงานไปขนเอกสารลูกค้า มาทำลาย ณ ศูนย์ทำลายเอกสาร ท๊อปชีเคร็ต

ได้รับความไว้วางใจ ให้ทำลายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ DSI กรมศุลกากร

ภาพข่าวตัวอย่าง

ได้รับความไว้วางใจ ให้ทำลายตู้ม้า เครื่องเล่นเกมส์ จาก คสช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ