พี่เพลงชวนน้องเรียนรู้การคัดแยกขยะ ….สู่เส้นทางแปลงขยะเป็นทองคำ

ดร.อิทธิกร ศรีจีนบาล ประธานกรรมการบริหาร บจก.สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ ร่วม “ทอดผ้าป่าขยะ เนื่องในวันรึไซเคิลโลก” รายได้มอบเป็นทุนการศึกษานักเรียน กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
มีนาคม 15, 2024