ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ขยะสร้างบุญ ณ โรงเรียนตําบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) เขตลาดกระบัง กทม.

Video สัมภาษณ์ คุณ ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บจก.สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ แค่ปรับเปลี่ยนแบบ Waste buy Delivery
กุมภาพันธ์ 13, 2024
ดร.อิทธิกร ศรีจีนบาล ประธานกรรมการบริหาร บจก.สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมครูแกนนำกลุ่มโรงเรียนไร้ถัง สังกัดกรุงเทพมหานคร
กุมภาพันธ์ 23, 2024