ดร.อิทธิกร ศรีจีนบาล ประธานกรรมการบริหาร บจก.สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมครูแกนนำกลุ่มโรงเรียนไร้ถัง สังกัดกรุงเทพมหานคร

ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ขยะสร้างบุญ ณ โรงเรียนตําบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) เขตลาดกระบัง กทม.
กุมภาพันธ์ 15, 2024
ดร.อิทธิกร ศรีจีนบาล ประธานกรรมการบริหาร บจก.สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ ร่วม “ทอดผ้าป่าขยะ เนื่องในวันรึไซเคิลโลก” รายได้มอบเป็นทุนการศึกษานักเรียน กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
มีนาคม 15, 2024