โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะ การลด และแยกขยะ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปี 2562

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โครงการชุมชนปลอดขยะ (ZERO WASTE) ปี 2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พฤษภาคม 28, 2020

ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะ การลด และแยกขยะ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปี 2562 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตหนองจอก และ บริษัท สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด

 

♻️♻️♻️ คิดถึงสิ่งแวดล้อม คิดถึงวงษ์พาณิชย์

Comments are closed.