ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล

กุมภาพันธ์ 23, 2024

ดร.อิทธิกร ศรีจีนบาล ประธานกรรมการบริหาร บจก.สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมครูแกนนำกลุ่มโรงเรียนไร้ถัง สังกัดกรุงเทพมหานคร

ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธา […]
กุมภาพันธ์ 2, 2024

ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล เข้าร่วมการประชุมสุดยอดธุรกิจคุ้มครองสิ่งแวดล้อม Jiangxi Zhiyuan ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 6 มกราคม 2567 ดร.อิ […]