ขยะสร้างบุญ

มีนาคม 15, 2024

ดร.อิทธิกร ศรีจีนบาล ประธานกรรมการบริหาร บจก.สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ ร่วม “ทอดผ้าป่าขยะ เนื่องในวันรึไซเคิลโลก” รายได้มอบเป็นทุนการศึกษานักเรียน กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 […]
กุมภาพันธ์ 15, 2024

ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ขยะสร้างบุญ ณ โรงเรียนตําบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) เขตลาดกระบัง กทม.

ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธา […]