การลดขยะ

กุมภาพันธ์ 23, 2024

ดร.อิทธิกร ศรีจีนบาล ประธานกรรมการบริหาร บจก.สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมครูแกนนำกลุ่มโรงเรียนไร้ถัง สังกัดกรุงเทพมหานคร

ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธา […]
มิถุนายน 21, 2019

โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะ การลด และแยกขยะ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการ […]